Materiál budúcnosti?

Konopný betón

Stavebný materiál so zápornou uhlíkovou stopou a pozitívnym vplyvom na ľudské zdravie

Viac o konopnom betóne >>

Ekologický stavebný materiál

Viete si predstaviť, že by vám dom vyrástol na poli za dedinou? Viete si predstaviť, že pri stavbe vášho domu budú používané procesy, ktoré v prírode vytvárajú pohoria a prebiehajú tiež pri výstavbe ľudského tela? Že samotná stavba môže pre vás vytvárať čistý, voňavý vzduch a optimálnu zdraviu prospešnú mikroklímu? Aký materiál by ste použili na stavbu domu, aby ste sa týmto vlastnostiam priblížili?

Konopný betón je izolačný výplňový materiál so zápornou uhlíkovou stopou, používaný najčastejšie ako výplň nosných drevených konštrukcií. Je možné z neho vybudovať stenu v plnej hrúbke materiálu bez ďalších dodatočných izolácií. Pri použití správnej zmesi je vysoko biologicky kompatibilný (vápnik, kremík, uhlík, celulóza) bez nutnosti použitia kontroverznej chémie. Umožňuje prechod vodných pár cez steny a tak prispieva k vytváraniu zdravej mikroklímy vo vnútri stavby. Navyše konope pri raste zachytáva a viaže do seba uhlík (CO2) z ovzdušia. Rovnako je uhlík viazaný do materiálu aj pri dlhoročnom procese mineralizácie vápna vo vašej stavbe. Pri týchto procesoch vzdušný uhlík vo forme CO2 reaguje s haseným vápnom a mení sa na kameň - vápenec.

Stena z konopného betónu

Realizácie konopného betónu

Ponúkame Vám možnosť spolupráce pri realizácii Vašich projektov. Tvoríme podpornú platformu pre samorealizátorov. Ktorúkoľvek časť si môžete zabezpečiť samostatne. S ostatným radi pomôžeme. Doplníme do vášho projektu všetky chýbajúce časti skladačky.

Informácie
Materiál a doprava
Náradie a nástroje
( horizontálny mixér )
Priama účasť na projekte
( zaškolenie, rozbehnutie a nastavenie procesu )
Doplnenie stavebnej partie
Kontakty
( architekti, realizátori, pestovatelia... )

Ponúkame vám možnosť konzultácie, informačného stretnutia.

Zabezpečíme pre vás všetok potrebný materiál na realizáciu konopného betónu.

Kontaktujte nás: slovensko@konobeton.sk

O nás

Sme skupina nadšencov zdravých a ekologických stavebných materiálov. Našim zámerom je zvyšovať povedomie a dostupnosť prírodných stavebných materiálov. Tvoríme komunitu ľudí navzájom zdieľajúcich a vymieňajúcich si informácie a skúsenosti.

Spoluprácou s nami spoločne vytvárame hodnotu pre celú komunitu.
Spoločne tvoríme krajší svet pre nás všetkých.

Naše skúsenosti a vedomosti

  • Skúsenosti z vlastných realizácií
  • Partnerská spolupráca s realizátormi konopných stavieb
  • Konzultácie s architektmi a realizátormi
  • Návštevy a rozhovory s majiteľmi konopných domov
  • Dokumentácia stavieb z konopného betónu
  • Diplomové a dizertačné práce k téme konopný betón, vápno a stavby z prírodných materiálov
  • Praktické príručky od výrobcov certifikovaných materiálov, výrobcov a dodávateľov certifikovaného konopného betónu
  • Účasť na praktickom workshope s konopným betónom
  • Partnerská spolupráca, odborné konzultácie s Mabeko.cz
  • Napojenie na globálnu komunitu realizátorov konopného betónu
Konopné pazderie na Slovensku

V roku 2019 sme realizovali prvý transport konopného pazderia, čo nám otvorilo možnosť každodenných experimentov s konopným betónom.

Výzva pre rok 2022

!! Hľadáme partnerov na dlhodobú spoluprácu !!

Aj v roku 2022 sa otvárame rôznym formám partnerskej spolupráce.

Sme podporná platforma pre realizátorov, stavebné firmy a pod. Dodávame a zbierame informácie z realizácii pre výskum. Ponúkame dáta z rozsiahleho výskumu pojív na báze vápna a konopného betónu ale aj iných prírodných stavebných materiálov. Spoločne môžeme tento materiál posunúť na novú úroveň.

Ponúkame možnosť spolupráce pri vývoji materiálov a stavebných postupov. Vieme doplniť chýbajúce časti skladačky do vašich projektov. Možnosti prepojenia cez rozsiahlu databázu architektov, realizátorov, pestovateľov atď. Ponúkame tiež možnosti propagácie a prísunu nových zákaziek.

Spoločne môžeme vytvárať pre ľudí zdravšie bývanie a zároveň šetrným prístupom k životnému prostrediu. Spoločne môžeme tvoriť krajší svet pre nás všetkých.

V prípade záujmu o spoluprácu nás kontaktujte:
slovensko@konobeton.sk alebo 0918 739 700, Gregor Galeta

Partneri

Našim hlavným partnerom je Mabeko.cz. Firma s bohatými skúsenosťami vo výstavbe domov z konopného betónu ako aj iných prírodných materiálov.

Firma Mabeko je doavateľom a realizátorom stavieb výhradne z certifikovaných materiálov Tradical® Hempcrete.

Na základe partnerskej spolupráce pre nás Mabeko zabezpečuje odborné konzultácie k realizáciám konopného betónu. Súčasťou partnerského programu je výmena informácií a skúseností z realizácií.

Navštíviť web